Παρεχόμενες Ιατρικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Ιατρείου

Στόχος μας είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες, παρέχοντας το μέγιστο αποτέλεσμα.

Παρεχομένες

Ιατρικές Υπηρεσίες

Οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν τη διενέργεια ετήσιων προληπτικών ελέγχων, την παρακολούθηση φυσιολογικής κύησης, πολύδυμης κύησης καθώς και κύησης υψηλού κινδύνου, την εκτέλεση φυσιολογικών τοκετών, κολπικών τοκετών μετά από καισαρική τομή και την εκτέλεση καισαρικής τομής, τη διενέργεια γυναικολογικών και μαιευτικών υπερήχων (απλών και υπερηχογραφημάτων 3D/4D), τη συμβουλευτική πριν τη σύλληψη και κατά τη διάρκεια της κύησης, την παροχή συμβουλών αναφορικά με τον οικογενειακό προγραμματισμό, τη διάγνωση και θεραπεία της υπογονιμότητας, τη διενέργεια κολποσκοπήσεων και μικροεπεμβάσεων στο ιατρείο, τη διερεύνηση και αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων.

Η χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη διενέργεια διαγνωστικών και επεμβατικών υστεροσκοπήσεων, λαπαροσκοπήσεων καθώς και ανοικτών και κολπικών γυναικολογικών επεμβάσεων με τη χρήση των ενδεικνυόμενων κατά περίπτωση τεχνικών και εργαλείων.

Επιπλέον, παρέχεται εξειδικευμένη συμβουλευτική σε ιατρούς ή εξωτερικούς ασθενείς αναφορικά με την ορθολογική και ασφαλή χρήση φαρμάκων πριν τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια του τοκετού και κατά τη διάρκεια της λοχείας και του θηλασμού.

 • Διενέργεια ετήσιων προληπτικών ελέγχων
 • Παρακολούθηση κύησης
  Φυσιολογικής, πολύδυμης κύησης καθώς και κύησης υψηλού κινδύνου
 • Τοκετοι
  Εκτέλεση φυσιολογικών τοκετών, κολπικών τοκετών μετά από καισαρική τομή και την εκτέλεση καισαρικής τομής.
 • Υπερήχος
  Διενέργεια γυναικολογικών και μαιευτικών υπερήχων (απλών και υπερηχογραφημάτων 3D/4D)
 • Συμβουλευτική
  Πριν τη σύλληψη και κατά τη διάρκεια της κύησης.
 • οικογενειακό προγραμματισμό
 • Θεραπεία της υπογονιμότητας
 • Kολποσκοπήσεις
 • Διερεύνηση γυναικολογικών παθήσεων
  Διενέργεια μικροεπεμβάσεων στο ιατρείο, αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων.
 • Μαιευτική Ψυχοπροφύλαξη
 • Συμβουλευτική Θηλασμού
 • Ανώδυνος τοκετός

Iατρικές υπηρεσίες

Στόχος μας είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες, παρέχοντας το μέγιστο αποτέλεσμα.